منوی دسته بندی
پروژه های انجام شده در ده سال اخیر​
  • " پروژه انجام عملیات تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت در سطح ادارات ثبت تابعه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی" کارفرما: اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی
  • " پروژه انجام عملیات تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت شهرهای(مشهد،کلات،چناران،درگز،سرخس،طرقبه،قریمان،قوچان و فیروزه) " کارفرما: اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی
  • " پروژه انجام عملیات تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت شهرهای (باخرز،تایباد،تربت جام،صالح آباد و خواف) " کارفرما: اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی
  • "پروژه نقشه ‌برداري سيستم تحت فشار اراضي هفتگل" كارفرما: جهاد كشاورزي استان خوزستان
  • " پروژه تهيه نقشه توپوگرافي 1:2000 به صورت بلوكي از شهر شهيد چمران" كارفرما: شهرداري شهر شهيد چمران

رزومه کامل پروژه های نقشه برداری