منوی دسته بندی

اعضای هیات مدیره

 کامبیزکاویانی فر

سمت (مدیر عامل)

 سوابق تحصیلی:

فوق ليسانس برنامه‌ريزي حمل و نقل- دانشگاه بين المللي امام خميني

ليسانس عمران نقشه‌برداري- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

محمدعلی عابدیان

 سمت (رئیس هیات مدیره)

                                                        سوابق تحصیلی:

          فوق لیسانس برنامه‌ريزي حمل و نقل از دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)