منوی دسته بندی
پروژه های انجام شده در ده سال اخیر​
  • "پروژه ادامه مطالعه محوطه‌سازي و احداث تاسيسات زيربنايي اراضي استحصالي بندر انزلي " کارفرما: اداره‌کل بنادر و دريانوردي استان گيلان – منطقه آزاد بندرانزلي
  • "پروژه نظارت بر تعميرات اساسي منجر به PM محورهاي 4 و 5 و مسير منتهي به درب گندمي و محورهاي اراضي پشتيباني بندر شهيد رجايي " كارفرما: اداره كل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان- بندر شهید رجایی
  • "پروژه انجام خدمات نظارت پروژه احداث تقاطع غيرهمسطح به اراضي پشتيباني بندر رجايي" کارفرما: اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان- منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايی
  • "پروژه مطالعات تعميرات اساسي منجر به PM محور 5 و اراضي پشتيباني بندر شهيد رجايي" كارفرما: اداره كل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
  • "پروژه اعمال نظارت عاليه و مقيم بر اجراي پروژه ساماندهي ترافيكي كوتاه مدت بندر انزلي" كارفرما: اداره كل بنادر و دریانوردی استان گيلان
  • " پروژه انجام خدمات مطالعات فاز دوم تقاطع غیرهمسطح میدان جهاد" کارفرما: شهرداری بندر ماهشهر

پروژه های انجام شده

رزومه کامل پروژه های بندر سازی و سازه های دریایی