شرکت مهندسين   مشاور   بهران    ترافيك تهران    در    سال    1380    با   گرد آمدن   گروهي  از  كارشناسان  مهندسي  برنامه‌ريزي حمل و نقل  و  ترافيك  و راه  و  ترابري كه  همگي  به عنوان  مديران  پروژه‌هاي راه  و  ترافيك در  مشاورين معتبر  داخلي   فعاليت   داشته‌اند، تأسيس گرديد.

مديريت، تخصص  و تجربه توأمان مؤسسين اين مشاور منجر  به  اين گرديد  كه  غالب خدمات مهندسي  ارائه شده  به  كارفرمايان  به مطالعات ترافيك  و  ايمني  در حوزه درون  و  برون شهري  معطوف گردد.

اين شركت در حال حاضر در حوزه‌های مهندسي برنامه ريزي حمل و نقل و ترافيك، راهسازي ،نقشه برداري، بندرسازی- سازه‌های دریایی، شهرسازی و راه آهن حائز رتبه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مي باشد.

وزارت  راه  و  ترابري (سازمان بنادر  و  دريانوردي  پژوهشكده  حمل و نقل و …)  و  وزارت كشور  (شهرداري ها   و  استانداري ها)   به عنوان متوليان اصلي  امر ترافيك  در كشور  رتبه نخست  كارفرمايان  اين مشاور تا  به امروز محسوب مي گردند.  خوشبختانه انجام  ده ها   پروژه   مطالعاتي  (نظير امكان سنجي، عوارض سنجي طرح ها، توجيه فني  و   اقتصادي طرح ها)،  طراحي  سيويل  و  پروژه هاي  نظارتي راه  و  ترافيك  كه  همگي  با  رضايت  و اعلام كتبي  كارفرمايان اين مشاور همراه بوده است، كارنامه قابل قبولي  را  براي اين مشاور به ارمغان آورده است.

هم اكنون  اشتغال به  كار 32   كارشناس  و  كارشناس ارشد  تمام وقت  و نيمه  وقت  و   برخورداري  از تجهيزات مناسب  در امر نقشه برداري  ثمره   21 سال فعاليت   اين   مشاور   در حوزه    خدمات مهندسي ترافيك، ايمني  و نقشه‌ برداري مي باشد.