درباره شرکت

مهندسین مشاور بهران ترافیک

مهندسین مشاور بهران ترافیک در سال ۱۳۷۸ با گرد آمدن گروهی از کارشناسان مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک راه و ترابری که همگی به عنوان مدیران پروژه های راه و ترافیک در مشاورین معتبر داخلی فعالیت فعالیت داشته اند، تاسیس گردید.

مدیریت، تخصص و تجربه توامان موسسین این مشاور منجر به این گردید که غالب خدمات مهندسی ارائه شده به کارفرمایان به مطالعات ترافیک و ایمنی در حوزه درون و برون شهری معطوف گردد.

این شرکت در حال حاضر در سه حوزه مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک، راهسازی و نقشه برداری حائز رتبه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می باشد.

وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و دریانوردی، پژوهشکده حمل و نقل و …) و وزارت کشور (شهرداری ها و استانداری ها) به عنوان متولیان اصلی امر ترافیک در کشور رتبه نخست کارفرمایان این مشاور تا به امروز محسوب می گردند. خوشبختانه انجام ده ها پروژه مطالعاتی (نظیر امکان سنجی عوارض سنجی طرح ها، توجیه فنی و اقتصادی طرح ها)، طراحی سیویل و پروژه های نظارتی راه و ترافیک که همگی با رضایت و اعلام کتبی کارفرمایان این مشاور همراه بوده است، کارناه قابل قبولی را برای این مشاور به ارمغان آورده است.

هم اکنون اشتغال به کار سی کارشناس، کارشناس ارشد تمام وقت و دوازده پرسنل نیمه وقت برخورداری از تجهیزات مناسب در امر نقشه برداری ثمره ۱۰ سال فعالیت این مشاور در حوزه خدمات مهندسی ترافیک ایمنی و نقشه برداری می باشد.