مطالعات تدقيق سرعت منطقه اي و ارايه طرح اصلاحي در محور خوش ييلاق به اينچه برون – گنبد به طول ۱۰۰ کيلومتر

  • کارفرما: اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان

مطالعه و بررسي وضعيت ترافيک بزرگراه نوکنده به جنگل گلستان

  • کارفرما: اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان گلستان