• تلفن۰۹۱۲۳۳۸۶۰۴۳ (۹۸+)
  • ایمیلK_kavianifar@yahoo.com
سوابق تحصیلی:

  • فوق لیسانس برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه بین المللی امام خمینی
  • لیسانس عمران – نقشه برداری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سابقه کاری: ۲۱ سال

سابقه فعالیت در شرکت: ۱۷ سال

e-1
نایب رئیس هیأت مدیره

علیرضا رمضانی فر

  • تلفن۰۹۱۲۲۰۳۹۹۱۴ (۹۸+)
  • ایمیلAli_ramezanifard@yahoo.com
سابقه تحصیلی:

دانشجوی دوره دکتری برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت

فوق لیسانس برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت

سابقه کاری: ۲۰

سابقه فعالیت در شرکت: ۱۷ سال

e-3
رئیس هیأت مدیره

محمد علی عابدیان

  • تلفن۰۹۱۲۳۱۳۳۹۷۹ (۹۸+)
  • ایمیلAbedian.ma@gmail.com
سوابق تحصیلی:

فوق لیسانس برنامه ریزی حمل و نقل از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

سابقه کاری: ۲۰ سال

سابقه فعالیت در شرکت: ۱۷ سال