پروژه  نقشه‌برداري  از  كليه  تقاطعات  و  ميادين  حادثه‌خيز  شهر  محلات

  • كارفرما:  شهرداري  محلات

پروژه  انجام  عمليات  نقشه‌برداري  از  معابر  منتخب  شهر  محلات  جهت  استفاده  در  مطالعات  جمع‌آوري  آبهاي  سطحي  و  كنترل  سيلاب

  • كارفرما:  شهرداري  محلات