داری استان سیستان و بلوچستان

پروژه  كنترل  لايروبي  و  هيدروگرافي  بندر  بريس  و  بندر  زرآباد  سيستان

  • كارفرما:  سازمان  شيلات

پروژه  كاداستر  شهري  به  مقياس  ۱:۵۰۰  از  شهر  ايرانشهر

  • كارفرما:  اداره  كل  ثبت  اسناد  و  املاك  استان  سيستان  و  بلوچستان

بروز رساني و تهيه نقشه کاداستر شهري شهر خاش به روش مستقيم زميني به مقياس ۵۰۰/۱

  • كارفرما:  اداره كل ثبت اسناد و املاك استان سيستان و بلوچستان

بروز رساني و تهيه نقشه کاداستر شهري شهرهاي سرباز، اسپکه، فنوج، قصر قند، کنارک، نگور، گشت و محمدان به روش مستقيم زميني به مقياس ۵۰۰/۱

  • كارفرما:  اداره كل ثبت اسناد و املاك استان سيستان و بلوچستان

بروز رساني کاداستر شهري به مقياس ۵۰۰/۱ شهر زاهدان

  • كارفرما:  اداره كل ثبت اسناد و املاك استان سيستان و بلوچستان