پروژه نقشه برداری و اصلاح هندسی میادین ورودی و خروجی شهر قرچک

  • کارفرما: شهرداری قرچک

پروژه نقشه برداری اصلاح هندسی میدان الغدیر شهر اسلامشهر

  • کارفرما: شهرداری اسلامشهر

پروژه کنار گذر جنوبی شهر اسلامشهر

  • کارفرما: شهرداری اسلامشهر

پروژه اعتبار سنجی و امکان سنجی تعریض و نقشه برداری خیابان ۲۱ متری حافظ شهر اسلامشهر

  • کارفرما: شهرداری اسلامشهر

پروژه نقشه برداری و مطالعات اعتبار سنجی طرح میادین شهید رحمانی و شهید باجلان

  • کارفرما: شهرداری اسلامشهر

پروژه  نقشه‌برداري  از  تقاطعات  منطقه  ۴  شهرداري  شهر  تهران

  • کارفرما:  شهرداري  منطقه  ۴

پروژه  نقشه‌برداري  از  تقاطعات  منطقه  ۵  و  ۱۸  تهران

  • كارفرما:  شركت  مطالعات  حمل  و  نقل  و  ترافيك

پروژه  نظارت  بر  انجام  امور  عمراني  در  سطح  شهرداري  منطقه  ۴  تهران

  • كارفرما:  شهرداري  منطقه  ۴

تعیین ارتفاع چاه‌های پیزومتر دشت‌های تهران- شهریار- ورامین توسط دستگاه GPS دو فرکانسه و ترازیابی

  • كارفرما:  شرکت آب منطقه‌ای تهران