پروژه    انجام  عمليات  نقشه‌برداري  كاداستر  در  استانهاي  آذربايجان  غربي  و  شرقي

  • كارفرما:  بنياد  مسكن  آذربايجان  غربي  و  شرقي

پروژه  نقشه‌برداري  عرصه  و  اعيان  روستاهاي  شورقره‌كند-  خرمدرق-  چپقلو-  سلطان‌آباد  آغ‌زايرت-  شرانلو-  احمدآباد-  قوزوچي  اوين-  تازه‌كند  حوريلر-  قوزلو-  شورجه  طوارغاي-  هپيك  بلاغي-  لطف  آباد-  امير  غايب-  بنايم-  حوريلر

  • كارفرما:  بنياد  مسكن  انقلاب  اسلامي  آذربايجان  شرقي

پروژه  نقشه‌برداري  عرصه  و  اعيان  روستاهاي  خضرلو  و  ارسي

  • كارفرما:  بنياد  مسكن  انقلاب  اسلامي  آذربايجان  شرقي

پروژه  نقشه‌برداري  عرصه  و  اعيان  روستاهاي  توته‌خانه،  قربان‌كندي،  شيخ  الاسلام،  سرمه‌لو،  قاشقچي،  هرق،  قيه‌بلاغي،  قره‌كند

  • كارفرما:  بنياد  مسكن  انقلاب  اسلامي  آذربايجان  شرقي

پروژه  نقشه‌برداري  عرصه  و  اعيان  روستاي  شيشوان

  • كارفرما:  بنياد  مسكن  انقلاب  اسلامي  آذربايجان  شرقي

پروژه  نقشه  برداري  كاداستر  شهري  شهر  هاي  استان    به  روش  مستقيم  زميني  در  مقياس۵۰۰/۱

  • كارفرما:  اداره  كل  ثبت  اسناد  و  املاك  آذربايجان  شرقي

نقشه برداري عرصه و عيان روستاها در محيط GIS

  • كارفرما:  بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجان شرقي

نقشه برداري روستاهای شهرستان میانه در محيط GIS

  • كارفرما:  بنياد مسکن انقلاب اسلامي آذربايجان شرقي