پروژه  نقشه‌برداري  از  ميادين  و  تقاطعات  منتخب  شهر  مياندوآب

  • كارفرما:  شهرداري  مياندوآب

پروژه    انجام  عمليات  نقشه‌برداري  كاداستر  در  استانهاي  آذربايجان  غربي  و  شرقي

  • كارفرما:  بنياد  مسكن  آذربايجان  غربي  و  شرقي

پروژه  هيدروگرافي  بندر  اميرآباد

  • كارفرما:  شركت  نفت  خزر