• طراحی پیاده راه شرق حرم شاه عبدالعظیم  الحسنی علیه السلام

کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران