پروژه انجام خدمات مطالعات مرحله اول طراحی تقاطع غیرهمسطح میدان قدس

 • کارفرما: شهرداری بندرعباس

پروژه انجام خدمات مطالعات طراحی (همسطح و یا غیرهمسطح) در طرح اتصال کنارگذر شمالی بندرعباس به جاده مواصلاتی سیرجان

 • کارفرما: شهرداری بندرعباس

پروژه انجام خدمات مطالعات مرحله اول(همسطح و یا غیرهمسطح)  طراحی اتصال بلوار علی ابن ابیطالب  به بلوار امام حسین

 • کارفرما: شهرداری بندرعباس

پروژه انجام خدمات مطالعات مرحله اول(همسطح و یا غیرهمسطح)  طراحی اتصال بلوار جمهوری به بلوار پاسداران (چهارراه جهانبار)

 • کارفرما: شهرداری بندرعباس

پروژه انجام خدمات مطالعات مرحله اول تقاطع غیرهمسطح و نقشه‌برداری تقاطع بلوار راه آهن با کنارگذر شمالی

 • کارفرما: شهرداری بندرعباس

پروژه انجام خدمات مطالعات مرحله اول تقاطع غیرهمسطح و نقشه‌برداری تقاطع بلوار شهید رجایی با کنارگذر شمالی

 • کارفرما: شهرداری بندرعباس

پروژه مطالعات فاز ۱ و ۲ تقاطع غیرهمسطح ورودی بندر شهید رجایی

 • كارفرما: اداره كل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

پروژه نظارت عاليه و مقيم بر اجراي پروژه خط‌كشي، تهيه و نصب تابلوهاي جهت‌نما، اخباري و انتظامي و نصب چشم‌گربه‌اي و گلميخ در بندر شهيد رجايي

 • كارفرما: اداره كل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

مطالعات اطاله پل غیرهمسطح دوم بندر جهت اتصال حوضچه‌های ۲و ۳ به اراضی پشتیبانی

 • كارفرما: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان- منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

ارايه خدمات نظارت کارگاهي و عاليه پروژه احداث مسير دسترسي سواري زون اداري مجتمع بندري شهيد رجايي

 • کارفرما: اداره كل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان-منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي

مطالعات تکميلي تقاطع غير همسطح دسترسي به اراضي پشتيباني بندر شهيد رجايي

 • کارفرما: اداره كل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان-منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي

انجام خدمات نظارت پروژه احداث تقاطع غيرهمسطح به اراضي پشتيباني بندر رجايي

 • کارفرما: اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان- منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي

مطالعات طرح جامع ترافيک منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس

کارفرما: منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس