پروژه طراحی فاز دوم و نظارت بر اجرای اتصال میدان بسیج به کوی مطهری در ادامه کمربندی شمالی

  • كارفرما: شهرداری محلات

نظارت عالیه و کارگاهی زیرساخت‌های گردشگری سرچشمه محلات

  • كارفرما: اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی

مطالعات طراحی مسیرهای ویژه عابر پیاده در محدوده منتخب شهر محلات

  • کارفرما: شهرداری محلات