ايجاد بانک اطلاعاتي قابل پردازش مميزي ايمني راه‌هاي شرياني استان سمنان در محيط GIS

  • کارفرما: اداره کل راه و ترابري استان سمنان

خدمات مطالعات تدقيق سرعت و ارايه طرح اصلاحي در محور دامغان-معلمان-جندق به طول ۱۲۰ کيلومتر

  • کارفرما: اداره کل راه و ترابري استان سمنان

انجام خدمات مهندسي مميزي ايمني راه هاي شرياني منتخب استان سمنان

  • کارفرما: اداره کل راه و شهرسازي استان سمنان