پروژه انجام خدمات مطالعات فاز دوم تقاطع غیرهمسطح میدان جهاد

  • کارفرما: شهرداری بندر ماهشهر

نظارت بر احداث تقاطع غیرهمسطح میدان دانشگاه بندر ماهشهر

  • كارفرما: شهرداری بندر ماهشهر

مطالعات مراحل اول و دوم دو دهانه پل سواره رو از روي کريدور لوله در مسير بلوار آب

  • كارفرما: شهرداری بندر ماهشهر

مطالعات فاز اول و دوم پل سواره رو از روي خور بين پل طالقاني و پل دانشگاه و معابر اطراف آن

  • كارفرما: شهرداری بندر ماهشهر

نظارت بر انجام مطالعات حمل و نقل و ترافيک مشاور شهرداري دزفول (شرکت مهندسين مشاور طرح ماندگار آريا)

  • کارفرما: شهرداری دزفول

طراحی تقاطع غیرهمسطح میدان یعقوب لیث

  • کارفرما: شهرداری دزفول

انجام خدمات نظارت عاليه و کارگاهي پروژه تقاطع غير همسطح ميدان فتح المبين دزفول

کارفرما: شهرداري دزفول