پروژه مطالعات اصلاح هندسي و ايمن‌سازي كنارگذر جنوبي شهر اسلامشهر

 • كارفرما: شهرداري اسلامشهر

بازديد ايمني راه‌هاي شرياني ويژه نوروز ۱۳۹۵

 • کارفرما: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي

انجام بازديد ايمني راه هاي منتخب شرياني ويژه سفرهاي نوروز ۱۳۹۳

 • کارفرما: وزارت راه و شهرسازي- سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

پروژه تهيه دستورالعمل ساماندهي، ايمن‌سازي و كنترل دسترسي‌ها در انواع راه‌هاي برون شهري كشور

 • كارفرما: پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري

پروژه بررسي و تبيين اقدامات كم هزينه و مؤثر ايمن‌سازي راه‌ها

 • كارفرما: وزارت راه و ترابري

انجام بازديد ايمني راه هاي منتخب شرياني ويژه سفرهاي نوروز ۱۳۹۴

 • کارفرما: وزارت راه و شهرسازي- سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

پروژه مطالعات پروژه تدوین دستورالعمل تحلیل جریان ترافیک و تعیین ظرفیت ترافیک در راه‌های اصلی چند خطه

 • كارفرما: وزارت راه و ترابري

انجام مطالعات بازديد ايمني راههاي منتخب شرياني ويژه نوروز ۱۳۹۴

 • کارفرما: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي

انجام مطالعات اجراي طرح خط سفيد منطقه ۲۰

 • کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافيک تهران

انجام مطالعات بهسازي شبکه بزرگراهي

 • کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافيک تهران

طراحي و مطالعات هندسي و جانمايي علايم ترافيکي و تابلوهاي هدايت مسير در نقاط حادثه خيز شهر

 • کارفرما: شهرداري رباط کريم