مطالعه تشخيصي و ارائه طرح ارتقاي ايمني نقاط پر تصادف و داراي تصادف راه‌هاي برون شهري استان‌هاي آذربايجان شرقي, آذربايجان غربي و اردبيل

  • کارفرما: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي

مطالعات مربوط به تدقيق سرعت منطقه اي محورهاي خوي- رازي، حيدرآباد- تمرچين و خوي- چالدران

  • کارفرما: اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي آذربايجان غربي

انجام مطالعات ترافيک و اصلاح هندسي شبکه معابر شهر تکاب

  • کارفرما: شهرداری تکاب