پروژه مطالعات اصلاح هندسي و ايمن‌سازي و ساماندهي شبكه معابر منتخب شهر محلات

  • كارفرما: شهرداري محلات

پروژه امکانسنجی و مدیریت ترافيك اتصال ميدان بسيج به كوي مطهري در ادامه كمربندي شمالي و اتصال محور شهيد قندي به كمربندي شمالي و چند تقاطع ديگر

  • كارفرما: شهرداري محلات

پروژه نقشه برداري و طراحي مسير ميدان سنگي و دوربرگردان ورودي شهر نيم ور

  • كارفرما: شهرداري نيم ور

انجام مطالعات طراحي مسيرهاي ويژه عابر پياده در محدوده منتخب شهر محلات‌

  • كارفرما:شهرداری محلات