پروژه مطالعات جامع تسهيل و ساماندهي ترافيك حمل و نقل ريلي و جاده‌اي بندر امام خميني

 • كارفرما: اداره كل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

پروژه مطالعات ساماندهي حمل و نقل و ترافيك شهر دزفول

 • كارفرما: شهرداري دزفول

پروژه مطالعات   حمل و نقل و ترافيك  معابر شهر ماهشهر

 • كارفرما: شهرداري ماهشهر

پروژه مطالعات طرح راستگرد پل هفتم از خيابان پهلوان به جاده ساحلي كيانپارس

 • كارفرما: شهرداري اهواز

پروژه انجام خدمات مطالعات ترافیکی سیلوی غلات در بندر امام خمینی

 • کارفرما: اداره کل بنادر و دریانورد استان خوزستان

پروژه مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهر انديمشك

 • کارفرما: شهرداری اندیمشک

انجام مطالعات فاز صفر و يک احداث پارکينگ طبقاتي در محل پايانه ۲۲ بهمن با مساحت تقريبي۴۰۰۰ مترمربع

 • كارفرما: شهرداري بندرماهشهر

انجام مطالعات مسیر دسترسی سواری به زون اداری بندر شهید رجایی

 • كارفرما: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان- منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

مطالعات ترافيکي اراضي پشتيباني بندر امام خميني (ره)

 • کارفرما: اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

بروزرساني مطالعات ساماندهي ترافيک مجموعه بندري امام خميني (غير از اراضي پشتيباني)

 • کارفرما: اداره کل بنادر و دریانورد ی استان خوزستان

انجام مطالعات حمل و نقل همگاني شهر دزفول

 • کارفرما: شهرداری دزفول