پروژه مطالعات ايمن‌سازي شبكه معابر مناطق ۵ و ۱۸ تهران

 • کارفرما: شركت مطالعات حمل و نقل و ترافيك شهر تهران

پروژه خدمات كنترل، نظارت كلي، برنامه‌ريزي و مشاوره فني در پروژه هاي ترافيكي   در منطقه ۴ تهران

 • كارفرما: شهرداري منطقه ۴ تهران

پروژه خدمات كنترل، نظارت كلي، برنامه‌ريزي و مشاوره فني در پروژه هاي ترافيكي  در منطقه ۱۹ تهران

 • كارفرما: شهرداري منطقه ۱۹ تهران

پروژه مطالعات بهبود تردد و ايمني وسايل نقليه و عابرين پياده در خيابان انقلاب حدفاصل ميدان انقلاب، ميدان امام حسين و خيابان انقلاب

 • كارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران

پروژه مطالعات بهبود تردد ايمني وسايل نقليه و عابرين پياده در خيابان لواساني حدفاصل دزاشيب تا اقدسيه

 • كارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران

پروژه مطالعات بهبود تردد و ايمني وسايل نقليه و عابرين تردد در خيابان آزادي حدفاصل ميدان انقلاب تا ميدان آزادي و ميدان آزادي

 • كارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران

پروژه استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات ترافیکی شهرداری منطقه ۲۰

 • کارفرما: سازمان و معاونت حمل و نقل و ترافیک

پروژه استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات ترافیکی شهرداری منطقه ۱۹

 • کارفرما: سازمان و معاونت حمل و نقل و ترافیک

پروژه اصلاح هندسي ميادين ورودي و خروجي شهر قرچك

 • كارفرما: شهرداري قرچك

پروژه اصلاح هندسي ميدان الغدير شهر اسلامشهر

 • كارفرما: شهرداري اسلامشهر

پروژه اعتبارسنجي و امكان سنجي تعريض خيابان ۲۱ متري حافظ شهر اسلامشهر

 • كارفرما: شهرداري اسلامشهر

پروژه مطالعات اعتبارسنجي طرح ميادين شهيد رحماني و شهيد باجلان شهر اسلامشهر

 • كارفرما: شهرداري اسلامشهر

پروژه مطالعات ساماندهي ترافيك و اصلاح هندسي بلوار بسيج مستضعفين و آيت ا… سعيدي و تقاطعات مربوطه حد فاصل پل رودخانه كن تا پل رودخانه سالور

 • كارفرما: شهرداري اسلامشهر

پروژه مطالعات ترافيكي و اصلاح هندسي ابتداي خيابان جانبازان مقابل اداره بهداشت

 • كارفرما: شهرداري اسلامشهر

پروژه طرح جامع حمل و نقل ريلي كشور

 • كارفرما: وزارت راه و ترابري- شركت فرانسوي EGIS

ارايه خدمات مشاوره ساماندهي تابلوهاي هدايت مسير در پهنه مرکزي شهر تهران

 • کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافيک تهران

استفاده از خدمات مهندسين مشاور به منظور ارتقاي سطح ايمني ترافيک در پهنه مرکزي شهر تهران

 • کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافيک تهران

بروزرساني اسناد نظام فني و اجرايي خط کشي هاي معابر, حفاظ هاي ضربه گير و تابلوهاي ترافيکي و سرپناه هاي ايستگاه اتوبوس و پايانه ها

 • کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافيک تهران

استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح مناطق ۹ و ۱۰ شهرداری شهر تهران

 • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران