پروژه  مطالعات مرحله اول و دوم اجرای طرح ترافیکی بندر امیرآباد

  • کارفرما: اداره بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

پروژه ساماندهي حمل و نقل و ترافيك شهر مياندوآب

  • كارفرما: شهرداري مياندوآب

پروژه مطالعات طراحي مسيرهاي اختصاصي دوچرخه در پارك آنا و آتا شهر مياندوآب

  • كارفرما: شهرداري مياندوآب

پروژه خدمات مطالعات امکانسنجی و اعتبارسنجی احداث تقاطع غیرهمسطح در شهر میاندوآب

  • کارفرما: شهرداری میاندوآب

پروژه خدمات مطالعات طرح اصلاح هندسی تقاطع‌ها و ایمن سازی معابر منتخب شهر ماکو

  • کارفرما: شهرداری ماکو