آشنایی با زمینه های فعالیت ما

انجام خدمات مهندسی و مشاوره برنامه ریزی ترافیک، اصلاح هندسی تقاطعات، میادین و مسیرها شامل کلیه مراحل مطالعه، طراحی و اجرا، انجام کلیه خدمات مهندسی عمران و نقشه برداری شامل طراحی و اجرای سازه و طرح و اجرای مطالعات ساماندهی ترافیک و طرح های جامع ترافیکی.

هدف گذاری این شرکت در مقوله حمل و نقل و ترافیک شهری بر این اصل استوار است که توسعه پایدار شهری به جز با طراحی مناسب شبکه معابر درون شهری و سیستم های حمل و نقل انبوه سریع امکان پذیر نیست. لذا مطالعات ترافیک، به ویژه همزمان با انجام مطالعات تفصیلی و جامع شهرسازی در شهرها ضامن توسعه پایدار شهری و عدم اتلاف سرمایه های مادی و معنوی خواهد شد. در حوزه برون شهری، عمدتاً ایمن سازی معابر و تقاطعات و میادین از جمله مهمترین اهداف استراتژیک این مشاور می باشد.

در راستای اهداف ذکر شده فوق این مشاور تاکنون مطالعات ترافیک درون شهری را جهت ده ها شهر بزرگ کشور به انجام رسانیده و با در نظر گرفتن افق میان مدت و بلند مدت، توانسته شرایطی را فراهم آورد که متولیان ترافیک شهری از مشکلات روزمره ناشی از ازدحام و یا تصادفات رهایی یافته و فرصتی جهت برنامه ریزی های بلند مدت تر در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری بیایند.

حاصل این نگرش، تعریف مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک در بسیاری از شهرهایی است که این مشاور مطالعات ساماندهی و یا ایمن سازی در آنها به انجام رسانده است. در حوزه برون شهری نیز مطالعات موردی و یا بنیادی – کاربردی این مشاور نتایج بسیار مثبتی جهت کارفرمایان و یا کاربران ویژه داشته است. اصولاً این مطالعات در حوزه بنیادین تبدیل به دستور العمل و یا آیین نامه های اجرایی گردیده است.

فعالیت های این مشاور در حوزه های سیویل و نقشه برداری نیز بسیار چشم گیر بوده و مطابق آنچه در ادامه ارائه گردیده جهت  کارفرماهای مختلف به انجام رسیده و یا در دست انجام می باشد.

دیدگاه شما:

نوشته های مرتبط

تجارت

play thunderstruck 2 frozen gems slot fish fafafa slot fortune slots queen of the nile infinity slot play sizzling hot